TỤC NGỮ TIẾNG ANH PHẦN 1

Trong tiếng Anh, hay tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, tục ngữ thành ngữ luôn có giá trị giáo dục sâu sắc, giàu hình ảnh, dễ nhớ.

Đây là những tư liệu quý giá, BBT AVS xin chia sẻ cùng học viên

1."He who laughs today may weep tomorrow"

 Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười.

 

2."Man proposes, God disposes"

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

 

3."One good turn deserves another"

Ở hiền gặp lành

4."A rolling stone gathers no moss "

 Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh/Trăm hay không bằng tay quen


 5."Fire is a good servant but a bad master"

Đừng đùa với lửa

 

6."The grass is always greener on the other side of the fence"

Đứng núi này trông núi nọ

 

7."When in the Rome, do as the Romans do"

Nhập gia tuỳ tục

 

8."Old friends and old wine are best"

Bạn cũ bạn tốt , rượu cũ rượu ngon

 

9."A picture is worth a thousand words"

Nói có sách, mách có chứng

 

10."Actions speak louder than words"

Làm hay hơn nói

 

11."Behind every great man, there is a great woman "

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

 

 

12."A miss is as good as a mile"

Sai một ly đi một dặm

 

13."A flow will have an ebb"

Sông có khúc người có lúc

 

14."Diligence is the mother of good fortune"

Có công mài sắt có ngày nên kim

 

15."Love is blind"

Yêu nhau quá đỗi nên mê, tỉnh ra mới biết kẻ chê người cười

 

16."A bad compromise is better than a good lawsuit"

Dĩ hòa vi quí

 

 

17."Courtesy costs nothing"

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

 

18."Cleanliness is next to godliness"

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

 

19."Cut your coat according to your cloth"

Liệu cơm gắp mắm

 

20"Great minds think alike"

Chí lớn thường gặp nhau

 

 21"You scratch my back and i'll scratch yours "

Có qua có lại mới toại lòng nhau

 

 22"A good wife makes a good husband"

Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng

 

 23."Grasp all, lose all"

Tham thì thâm

 

24"A blessing in disguise"

Trong cái rủi có cái may

 

25"Where there's life, there's hope"

Còn nước còn tát

 

26"Birds of a feather flock together"

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

 

27"Necessity is the mother of invention"

Cái khó ló cái khôn

 

28"One scabby sheep is enough to spoil the whole flock"

Con sâu làm rầu nồi canh

 

29"Together we can change the world"

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 

30"Every cloud has a silver lining"

Trong họa có phúc

 

31"Send the fox to mind the geese"

Giao trứng cho ác

 

32"As poor as a church mouse"

Nghèo rớt mồng tơi

 

33"To be on cloud nine"

Hạnh phúc như ở trên mây

 

34"A bad begining makes a good ending "

Đầu xuôi, đuôi lọt

 

35"There's no smoke without fire"

Không có lửa sao có khói

 

36"Love me, love my dog. "

Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng

 

36"It is the first step that costs"

Vạn sự khởi đầu nan

 

38"A friend in need is a friend indeed"

Gian nan mới hiểu lòng người

 

39"Rats desert a falling house"

Cháy nhà mới ra mặt chuột

 

40"Tit For Tat"

Ăn miếng trả miếng

 

41"Opportunities are hard to seize"

Thời qua đi, cơ hội khó tìm

 

42"New one in, old one out"

Có mới, nới cũ

 

43"Ring out the old, ring in the new"

Tống cựu nghênh tân

 

44"A bird in the hand is worth two in the bush"

Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

 

45"Where there is a will, there is a way"

Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

 

46"In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty"

Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nha

 

47"Don't count your chickens before they hatch"

Đếm cua trong lỗ

 

48"Make hay while the sun shines"

Việc hôm nay chớ để ngày mai

 

"Handsome is as handsome does"

49Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 

50"Bitter pills may have blessed effects "

Thuốc đắng dã tật

 

Nguồn: Internet